Verenigingenvetes: Geologica vs. de échte wetenschapskringen

We proberen allemaal in vrede samen te leven, maar conflicten zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Die conflicten stapelen zich soms echter op tot echte vetes. En geen enkele vete is zo sappig als die tussen twee studentenverenigingen. Deze keer bekijken we hoe het gaat tussen Geologica en de échte wetenschapskringen.

Rémi Van de Merckt en Marlies Wermersche, die beiden in het praesidium van Geologica zitten, kunnen zich de tijd niet herinneren dat de andere kringen van de faculteit wetenschappen níet met hen lachten. "We zijn aangekomen op de UGent en het was al bezig, en we zitten hier al vijf jaar", zo vertelt Marlies. 

Wanneer we vragen aan de andere kringen waarom zij precies neerkijken op de geologen, komt er een hele resem aan antwoorden. Geografica vindt het irritant dat zij als geografen vaak verward worden met geologen. "Geologen zijn nu eenmaal steenkappers", klinkt het daar. De geografen vertellen ons ook dat vooral WiNA zich bezighoudt met het maken van memes, en ze vragen zich af hoe die daar zelfs zo veel tijd voor hebben. Maar de praeses van deze wiskunde-, informatica- en fysicavereniging, Nathan Steyaert, zegt ons, wanneer hij gevraagd wordt naar memes, dat hun grootmoeders hier bijzonder weinig mee te maken hebben. "Ik moet wel zeggen dat die van mij fantastische dames zijn en ik liever heb dat u deze gerust laat."

Hij doet ons ook een vreemde uiteenzetting over hoe de vakgroep geologica veel te veel budget geeft, waarmee ze de bouw van een vulkaan en kleurplaten van stenen financieren. Rémi ontkent dat ze veel geld hebben en ze zouden ook nog nooit een vulkaan hebben gebouwd. "Het is wel een leuk idee. We zullen het eens voorstellen aan de werkgroep."

Wat vooral als argument naar voor komt is dat geologie geen échte wetenschap zou zijn. "Een administratieve fout", noemt Steyaert het. Michaël Goedertier, praeses van de Gentse Biologische Kring, trekt hun methodes in vraag. "Een wetenschappelijke methode bestaat uit observatie, formuleren van een hypothese, experiment uitvoeren en een finale theorie. Bij mijn weten heeft nog nooit iemand een experiment uitgevoerd over hoe continenten gevormd worden. Geologen leven immers niet zo lang omdat ze uiteindelijk aan een sulfiet of een andere kankerverwekkende steen likken." 

Dat steenlikken leggen we voor aan Geologica. Of het echt waar is dat ze dit doen? "Ja," zegt Marlies onmiddellijk vrij rechtuit: "We doen dat om te determineren welke steen het is. Bij een zoutsteen smaak je dat die zout is." Ook de korrelgrootte kan je zo weten. "Dat kan je weten door zand of leem in je mond te steken. Als het knarst is het zand en als je niets voelt is het leem", aldus Marlies. "Dat klinkt een beetje dom, maar dat is een serieuze techniek," benadrukt Rémi nog.  Dat ze geen echte wetenschap zouden zijn ontkennen ze dan weer wel. "Dat is vooral WiNA die dat vaak zegt en de rest is daar nogal stil over. De geografen kunnen daar niets over zeggen, omdat zij zelf geen wetenschappers zijn."

Jaarlijks is er ook de Geoweek tussen de geografen en de geologen, met als hoogtepunt de Geobattle. Hierbij gaan beide verenigingen de strijd aan om elk zo veel mogelijk jenevershotjes naar binnen te werken. GBK zou er alles aan doen om de geografen daarbij te helpen, maar toch halen de geologen het maar al te vaak, zo zegt Goedertier: "Dit blijkt soms moeilijker te zijn, omdat geologen, als ze geen stenen likken, gewoon ganse dagen doorzuipen."

Alles samen genomen zeggen de geologen er toch niet zwaar aan te tillen. Ze doen veel activiteiten samen met de andere kringen en er zouden zelfs vier mensen in hun praesidium een relatie hebben met iemand uit een van de andere kringen. De GBK-praeses zegt enkel voor inside information heel diep in een geoloog geïnfiltreerd te zijn. Marlies Wermersche loopt rood aan. "Ik ben die geoloog."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen