Over de falsificatie van socio-emotionele biometrische data op het Fizz-platform

De Schamperstein is sinds jaar en dag bron voor menig wetenschappelijke doorbraak. Deze week: de fusie van heel wat sociale netwerksites (o.a. Facebook, Instagram en Soundcloud) in het allround platform Fizz by Coca-Cola luidde vijf jaar geleden de transitie in naar zelfregulerende cryptosociale ecosystemen.

Het werk van Attal et al. bood de fundamenten voor een dergelijk platform, op basis van quantum computing principes. Pizurica et al. verstevigde dit door met deep learning modellen aan te tonen dat quantumfluctuaties een solide basis konden vormen voor een crypto security architecture. Deze fluctuaties stellen echter de verificatie van socio-emotionele biometrische data gekoppeld aan content in vraag. In dit onderzoek wordt nagegaan of socio-emotionele biometrische data al dan niet falsifieerbaar is op Fizz by Coca-Cola en wat de impact is op de FOMO-factor bij jongadolescenten.

Weg met schone schijn

Voor de introductie van het Fizz by Coca-Cola, konden gebruikers van sociale netwerksites quasi alles selectief delen: van een opiniestuk uit het Nieuws van Vlaanderen  tot een VR-verslag van de dagtrip naar de Marskolonie. De hashtag #BesteTripOoit moest het netwerk voor waar aannemen zonder verifieerbaar bewijs. Sociale media waren bakens van positivisme en schijngeluk met desastreuze gevolgen voor de FOMO-factor (fear of missing out) bij jongadolescenten. Fizz by Coca-Cola pioneerde met de inclusie van socio-emotionele biometrische data: het registreren en delen van emoties bij het delen en ontvangen van content. Maar helpt het?

Wahrheit macht frei

In psychologische kringen, zoals Akintola et al. werd de FOMO-factor bij testgroepen onderzocht. De eerste testgroep kreeg perfecte profielen te zien die een en al geluk uitstraalden. De tweede testgroep kreeg dezelfde perfecte profielen te zien, aangevuld met ondersteunende socio-emotionele biometrische data. Een derde testgroep kreeg dezelfde socio-emotionele biometrische data, maar bij een profiel met een divers palet aan emoties. Uit de statistische analyses blijkt dat het toevoegen van biometrische data de FOMO-waarde significant doet dalen. Een tweede onderzoek van Niuj-Plo et al. besloot dat geloof in de echtheid en betrouwbaarheid van de biometrische data essentieel is om de FOMO-waarde onder de stressdrempel te houden.

Faken is (on)mogelijk

De echtheid van data kunnen garanderen en verifiëren blijft hoog aangeschreven onderzoek [3,4]. De opkomst van de socio-emotionele biometrie en de verificatie daarvan zorgde voor een stevige interdisciplinaire samenwerking [5]. Eerdere onderzoeken [1,2] stuurden aan op de onkraakbaarheid van de beveiliging, maar Tierlantyn et al. slaagde erin om met trojan powerhorses de onzekerheden in de quantumfluctuaties te exploiteren. De actor die content deelt kan via zo'n trojan powerhorse socio-emotionele data falsifiëren en zo gelukkiger of ongelukkiger uit de hoek komen. Het algoritme zou twee jaar nodig hebben voor de huidige generatie quantumcomputers om de data te falsifiëren, maar de onderzoekers voorspellen dat over een jaar een verbeterd algoritme en een nieuwe generatie er slechts minuten over zullen doen.

Conclusie

De encryptie is onlosmakelijk verbonden met quantumfluctaties. Die inherente quantumfluctuaties introduceren wel degelijk kwetsbaarheden in de betrouwbaarheid van socio-emotionele data, die geëxploiteerd kunnen worden door trojan powerhorses. De echtheid van dergelijke data is nochtans noodzakelijk voor de reductie van de FOMO-factor. Komt er een tijd waar we het niet meer kunnen faken?

Referenties

[1] P. Attal et al. From repeated to continuous quantum interactions. Network Monthly, 57:59–104, 200 

[2] A. Pizurica et al. Constructing a hypersecure crypto-security architecture using quantum fluctuations in deep learning models. Information and Computation, 126:12–42, 88

[3] K. Porthouse et al. Trustworthiness of quantum computed data in medical appliances. Information and Computation, 129:78–82, 93

[4] J. Missinne et al. Tracing corrupted biometric data in peer to peer distributive security networks. IEEE Intelligent Systems, 87:96–122, 74

[5] W. Zhu Li et al. Overview of biometric advances in science and technologie of the 21st century. International Journal of Data Computing, 53:12–23, 41

[6] N. Akintola et al. FOMO-factor on social media and biometrics. Network Monthly, 85:74–83, 212

[7] O. Niuj-Plo et al. Influence of the trustworthiness of quantum computed biometrical data on the FOMO-factor in young adolescents. Psychology Today, 258:12–23, 41

[8] T. Tierlantyn et al. Trojan Powerhorses and their capability of hacking biometrical data. Information and Computation, 130:96–108, 94

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen