DNA on demand

Een interview met de eerste designbaby van de UGent

Achttien jaar geleden zag E03587-bs, de eerste zogenaamde 'designerbaby' van de UGent, het licht. In diens eerste interview kijken we naar een unieke conceptie en jeugd aan de universiteit. Daarnaast gaan we langs bij de kinderopvang van de UGent, waar sinds kort genetisch gemodificeerde peuters (GMH's) samen zitten met natuurlijk verwekte kinderen (non-GMH's).

De eerste GMH

Vanaf het moment dat genetische modificatie bij mensen legaal werd in de EU in 2045, begonnen de Vlaamse universiteiten een strijd om de eerste designerbaby te leveren. Uiteindelijk won de UGent de race met de geboorte van E03587-bs, door de kuisploeg van het laboratorium ook Icky genoemd. Al verliep dit niet helemaal zoals verwacht. "In principe was de KULeuven eerst," weet E03587-bs, "maar hun eerste GMH (Genetically Modified Human, red.) werd hersendood verklaard toen die de keuze maakte om theologie te gaan studeren. Sindsdien heb ik de officiële titel van eerste met succes genetisch gemodificeerde persoon in Vlaanderen."

"Soms denk ik dat ik fout geassembleerd ben"

Je was de eerste. Wat betekent dat voor jou?

"Ik ben best wel tevreden met die titel, maar er zijn ook nadelen. Zo was de media-aandacht altijd erg groot, al vanaf het moment waarop ik in de artificiële baarmoeder preventieve chemotherapie kreeg. Dat is, als je het mij vraagt, niet meer dan de normale gang van zaken - get over it. Maar er zijn zo nog dingen. Het team dat me ontwierp vond het bijvoorbeeld een goed idee om me de capaciteit te geven om UV-licht te zien. Ze hebben daarbij geen rekening gehouden met wat UV-licht precies doet met het uitzicht van non-GMH's. Om mijn mentale welzijn te vrijwaren draag ik daarom nu permanent een zonnebril. Bij de de generaties na mij zijn dergelijke dingen verbeterd. Zij hebben bijvoorbeeld ook een glow in the dark huid gekregen, en nog latere generaties produceren natuurlijke pesticides tegen non-GMH's. Dat doet me soms denken dat ik in de foute tijd geassembleerd ben."

Er zijn ook enkele ongewone genen gebruikt bij je samenstelling. Welke zijn dat?

"Ja, dat klopt. Mijn genoom bevat DNA dat werd onttrokken uit micro-organismen die enkel in Gent te vinden zijn. Dan heb ik het over de micro-organismen die zijn aangepast om te overleven in de omgevingen met hoge concentraties aan gebroken glas, bier en maagsappen, zoals die van de Overpoort."

Volgens sommigen was de UGent alleen maar in staat tot je creatie door het overkopen van Chinese technologie. Dat is tot nu toe steeds ontkend, maar wat is daarvan waar?

"Ik kan die claims enkel maar ontkennen. En dat meen ik. Ik ben er fysiek niet toe in staat in te gaan tegen officiële berichtgeving van de UGent. Dat maakte mijn puberteit wel moeilijk. Volgens sommigen werd ik gebruikt in een reeks experimenten rond genetische hersenspoeling. Van dat soort afwijkende meningen word ik gewoon ziek - letterlijk."

Je groeide op aan de universiteit. Proffen waren jouw ouders. Hoe heeft dat jou gevormd?

"Ja, gezien het belang van het onderzoek wilde de UGent geen enkel risico nemen, en groeide ik de eerste jaren nadat ik de zoogcapsule verliet op in isolatie. Gelukkig was ik daar genetisch op voorzien doordat de capaciteit tot - en dus ook de nood aan - liefde en affectie bij mij weggelaten is. Het team van onderzoekers dat me samenstelde nam die beslissing omdat ze vaststelden hoe weinig ze die capaciteiten zelf gebruikten in hun leven. Daar heb ik later veel voordeel aan gehad toen ik naar de universitaire kinderopvang verhuisde. Blijkbaar levert psychopathisch gedrag al voor peuters alleen maar gewin. Daar heb ik een paar van de mooiste jaren van mijn leven meegemaakt." (zucht)

Net iets te warm nest

Maar die kinderopvang is niet meer. Een half jaar geleden besloot de universiteit dat het niet meer van deze tijd was om non-GMH's te scheiden van GMH's. De twee verschillende crèches werden de afgelopen zes maanden samengevoegd en afgelopen week volgde een eerste evaluatie. Wij spraken projectleider Alice Godaert Verschueren Vandeperre en hoofd van de kinderopvang Violet Carlé Lefebre Taveirne.

“Het was zeker zoeken in het begin”, laat Alice weten. “De gemodificeerde baby’s zijn een omgeving vol proffen en structuur gewend. Een enorm verschil met de andere kinderen, die opgegroeid zijn in een warm nest. Zo'n opvoeding is niet meer van deze tijd." Dit wordt bevestigd door Violet: “We merken dat de ouders van de non-GMH's zeer sceptisch staan tegenover de gemuteerde baby's. Uit angst leggen zij hun kinderen daardoor erg specifieke regels op. Een voorbeeld daarvan is Zoëlinde, die van haar ouders geen schoenen mag dragen. Anderzijds is er ook Maïté: zij is allergisch aan stof, gluten, lactose en wordt daarnaast ook vegetarisch opgevoed. Ten slotte is er ook nog Bodha, die van zijn ouders pas een sapje mag drinken nadat hij een halve liter water achter de kiezen heeft. De moeilijkheid zit hem dus vaak niet in het feit dat ze deze allergieën niet hebben tegengehouden of andere zaken niet hebben voorkomen voor de geboorte, maar in hoe de ouders er verder mee omgaan.”

S-decreet

Sinds 2045 zijn de diplomavereisten voor begeleiders in de kinderopvang verhoogd. Omdat steeds vaker hoogopgeleiden, opvallend vaak komende van Blandijnrichtingen, solliciteerden voor deze jobs, werd in 2040 geëxperimenteerd met verzorgers die bij de kinderen vreemde talen spraken. Na vijf jaar bleek dat deze kinderen enorm vlot meertalig waren en ook daarnaast meer intellectuele uitdaging zochten. In 2045 werd dan ook besloten enkel nog personen aan te werven met een master in de taal-en letterkunde, waarbij de voorkeur uiteraard gaat naar Frans, gezien de werkgelegenheid in buurland Wallonië de hoogste is ter wereld. "Hoewel ook de non-GMH's nog zeer jong zijn en dus erg vlot leren, merken we toch dat de GMH's significant sneller weg zijn met het Frans", aldus Violet.

“Uiteindelijk werkt dat ook in de Scandinavische landen”

Hoewel niet alles altijd van een leien dakje loopt, ziet het er naar uit dat terug opsplitsen geen optie wordt. “De overheid is van mening dat alle kinderen in dezelfde omkadering moeten worden grootgebracht en is daarom momenteel aan het werken aan een ‘S-decreet’. Hoewel vele tegenstemmen zich kenbaar maken, houden ze voet bij stuk. “Uiteindelijk werkt dat ook in de Scandinavische landen”, klinkt het.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen