De schoonste vorm van politiek in de schoonste tijd van uw leven

Een kijkje in het dubbele leven van de politieke student

Net als u zich afvraagt of de lokale politici bijna klaar zijn met het in uw strot duwen van verkiezingsacties, laten de UGentstudenten van zich horen. Ook zij stellen zich verkiesbaar op de tweede zondag van oktober. Wij namen eens een kijkje in de levens van deze politieke Hannah Montana's.

Vijf studenten klopten aan bij ons tribunaal. Ralph Vandamme, een negentienjarige student communicatiewetenschappen, die zich verkiesbaar stelt op de lijst van Groen Aalst. Ines D. is een achtienjarige CD&V'er en studente geschiedenis die woont in Staden. Maya Van De Velde is een onafhankelijke kandidate op de lijst van SP.a Essen. Als N-VA-er interviewden we Glen De Waele, student Politieke Wetenschappen uit Waregem. Ten slotte is er nog Olivier De Gusseme, een Gentse handelsingenieur in spe, te vinden op de Open VLD lijst.

"Mijn ouders zijn rechts, daarom ben ik links"

Waarom zou iemand jonger dan vijftig in de politiek stappen?

Ralph: "Mijn ouders zijn rechts en ik heb altijd op een relatief rechtse school gezeten. Het was toen ik les kreeg van professor Carl Devos en naar politieke evenementen ging dat ik andere inzichten vergaarde. Een collega van mijn moeder zag op Facebook dat ik regelmatig naar progressieve politieke evenementen ging in Gent of posts likete en vroeg me of ik zin had om op hun lijst te staan. Ik heb getwijfeld, maar ik wou het echt ontdekken. Mijn moeder begeleidt mij op een speciale manier; alle kritiek die ze kan geven op Groen, geeft ze, zodat ik mij al goed kan voorbereiden."

 

Ines: "Omdat ze het mij hebben gevraagd. Eerst was ik niet zo voor de CD&V, maar in Staden bestaat links zo goed als niet. Sp.a is gefusioneerd met WE STOAN, maar op die lijst staan maar elf mensen. CD&V is overal een grote verjonging aan het doorvoeren, dus ze waren aan het zoeken in de jeugdraad, waar ik in zat. Eerst moest ik er even over nadenken, maar omdat ik niet akkoord ben met het hokjesdenken van links en rechts, leek CD&V als centrumpartij voor mij de ideale oplossing."

"Mijn moeder begeleidt mij op een speciale manier; alle kritiek die ze kan geven op Groen geeft ze, zodat ik mij al goed kan voorbereiden" - Ralph

Maya: "Iemand die ik ken is heel betrokken bij de Jongsocialisten en had mij eens gevraagd of ik zoiets zou willen doen. Hij heeft dat dan doorgegeven en heeft een van de schepenen gevraagd of ik interesse had om op de lijst te staan. Dat zag ik wel zitten. Het is pas van voor de zomer dat ik op de lijst werd gezet, maar voordien was ik al actief bij de Vlaamse Jeugdraad. Dat is niet zo politiek getint, maar zo was ik bijvoorbeeld wel al bezig met participatie."

Glen: "Ik ben al vijf jaar lid van N-VA waarvan een jaar bestuurslid in Waregem. Ze vroegen me om nieuw leven te blazen in Jong N-VA Waregem, en ik werd verkozen tot regiovoorzitter. Bij de lijstvorming waren ze op zoek naar jonge, geëngageerde Waregemenaars met het oog op de toekomst. Ik kom niet uit een politiek nest, maar vanuit mijn studies kreeg ik de smaak voor politiek te pakken."

Olivier De Gusseme

Olivier: "Ik ben al sinds mijn zeventiende actief bij Jong VLD. Later zetelde ik ook in het Vlaamse en Nationale Jeugdparlement. Dat was een zeer positieve ervaring, ik kan het iedereen aanraden die in politiek geïnteresseerd is. Ik kom niet echt uit een politiek nest. Het was vooral uit interesse en engagement dat ik in de politiek stapte."

The best of both worlds

Vind je het moeilijk om het grootste deel van de tijd in Gent te leven, maar wel op te komen voor een lijst in een andere stad?

Ralph: "Het is nu eigenlijk mijn eerste jaar op kot, dus ik ben nog niet zo ingeburgerd. Het is wel zo dat ik eerst door die evenementen soms meer wist over de Gentse politiek, maar dat is al veranderd."

Ines: "Ik heb altijd op de rand van Staden gewoond, dus ik wist niet goed wat er in het centrum gebeurde, laat staan de deelgemeentes. In Gent zit ik wel in een praesidium, maar aangezien ik toch in Staden opgroeide en er officieel woon ben ik nog steeds gemotiveerd."

Maya: "Het grootste deel van mijn tijd spendeer ik wel in Gent. Ik woon er nog niet zo lang en ben er niet opgegroeid, wat het moeilijker maakt om een band te kweken met de gemeente. Door nu op die lijst te staan en mij op die manier te engageren, weet ik wat gedaan wordt in de gemeente."

Maya Van de Velde

Glen: "Ik zat vier jaar op kot, maar dit jaar maakte ik de keuze om te pendelen. Ik wil het de mensen die op mij stemmen niet aan doen dat ik meer in Gent zit dan in Waregem. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover hen."

Olivier: "Ik woon en studeer in Gent (lacht)."

Wat is je doel bij het deelnemen aan de lokale verkiezingen?

Ralph: "Ik vind het belangrijk om duidelijk te kunnen maken dat het cliché van Groen, dat het allemaal geitenwollensokken zijn, niet klopt. Het is leerrijk voor mij om alles eens van de eerste rij mee te maken, na alles theoretisch in de lessen Politicologie gezien te hebben. Of ik in de politiek zal blijven, laat ik nog in het midden. Voor ik er was, was er nog geen Jong Groen in Aalst. Nu ben ik er ondertussen al medeoprichter van, dus in die zin ben ik er wel echt voor aan het gaan. Maar ik weet natuurlijk niet wat de toekomst mij brengt."

"Ik heb altijd op de rand van Staden gewoond, dus ik wist niet goed wat er in het centrum gebeurde" - Ines

Ines: "Er is mij gezegd dat ik niet te veel mag verwachten, het is de eerste keer dat ik opkom en ik wil gewoon eens de kat uit de boom kijken. Ik zie het eerder als een leerproces. Of ik dat later wil voortdoen; die deur laat ik nog open. Ik neem de kansen die ik krijg en misschien draait dat uit op een verdere carrière, misschien blijft het bij deze verkiezingen."

Maya: "Ik sta slechts op de tiende plaats, dus het is niet direct mijn ambitie om een plekje in de gemeenteraad te veroveren, ook omdat ik er niet zo vaak ben. Maar na de verkiezingen wil ik wel ook blijven meedenken. Die plaats op de lijst toont, denk ik, vooral dat ze echt voor de jongeren willen kiezen."

Glen: "N-VA/Open VLD heeft in Waregem echt gekozen voor de jeugd. Ik sta op de zesde plaats, maar ik denk dat elke plaats verkiesbaar is. Dat ik op de zesde plaats sta, wil niet zeggen dat ik geen campagne hoef te voeren: ik probeer zoveel mogelijk huisbezoeken te doen, deed onlangs mee aan het jongerendebat, bezoek events, markten, organiseerde een zwerfvuilactie,… Ik wil zeker verder gaan en het verschil maken."

Olivier: "Voorlopig richt ik me enkel op de verkiezingen van 14 oktober. Ik weet dat het heel moeilijk zal zijn, maar ik hoop verkozen te geraken. Mocht de kans zich voordoen zou ik graag naar het parlement gaan en misschien zelfs minister worden."

Groen achter de oren

Heb je in je gemeente meer de functie van jongere die zich bezighoudt met jeugdthema's, of houd je je ook bezig met andere thema's?

Ralph: "Ik houd mij inderdaad vooral bezig met de jongerenthema's, maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet bezighoud met andere belangrijke thema's zoals migratie en mobiliteit. Ze hebben mij vooral gevraagd voor de jeugd denk ik, dus dat is hetgene waar ik mij het meest mee bezighoud. Groen richt zich vooral tot de jeugd, dus voor hen is het interessant om een jonge student op hun lijst te hebben die gekend is bij de jongeren en zich daar ook op toespitst."

Ines: "Ik geef wel extra aandacht aan jongeren, omdat ik weet dat dat mijn stokpaardje is en dat van mij wordt gevraagd, maar ik wil niet beperkt worden tot die thema's. Mobiliteit en openbare werken gaan mij meer aan dan de chiro bijvoorbeeld, waar ik nooit iets mee te maken heb gehad."

Glen De Waele

Maya: "In Essen vind ik mobiliteit heel belangrijk. Ze doen al veel rond veilig fietsen, maar het is nog niet overal even evident om er met de fiets heen te kunnen gaan. Ook aan de verbinding met een grotere stad zoals Antwerpen kan nog gewerkt worden. Persoonlijk vind ik ook welzijn een heel belangrijk thema. Verder lijkt een plaats om uit te gaan of om activiteiten te organiseren misschien niet direct relevant voor mezelf, maar in de volgende legislatuur moet er beslist worden over een nieuwe fuifzaal, en daar hecht ik toch wel belang aan."

Glen: "Als jongere sta ik natuurlijk dichter bij thema's waar jongeren mee bezig zijn, maar ik wil er zijn voor alle Waregemnaars. Vanuit mijn studies geschiedenis vind ik het cultureel erfgoed erg belangrijk, zeker omdat in Waregem een echte CD&V-bouwwoede aan de gang is. Jongeren vinden geen betaalbare woning meer die zij willen en verhuizen daardoor naar randgemeenten. Bovendien moesten hierdoor al heel wat mooie historische gebouwen verdwijnen. Burgerparticipatie vind ik ook heel belangrijk. Ik wil de gemeenteraad dichter bij de burger brengen en er voor zorgen dat de deelgemeenten niet achterblijven."

Olivier: "Als je thema's als klimaat en luchtvervuiling als typische jongerenthema's ziet, dan kan je wel zeggen dat ik me vooral daarop richt. Ik ben zeker niet bang om me over moeilijke thema's zoals het woonbeleid uit te spreken. Het is nu eenmaal zo dat een dergelijk punt niet echt binnen de interesse van een aantal jongeren ligt."

Ralph Vandamme

Worden de clichés van kleingeestige lokale politiek in jouw gemeente bevestigd?

Ralph: "Gisteren was het eerste lijsttrekkersdebat en je merkt wel dat er echt veel met modder wordt gegooid. Vooral van N-VA naar Groen en omgekeerd, en dan van Open VLD naar PVDA. Er zijn ook punten op tafel gekomen waar ik totaal niet aan gedacht had, maar daarom niet minder belangrijk zijn."

Ines: "Ja, soms gaat het echt over welke soort stenen ze zouden leggen op een bepaald voetpad. Ik vind dat af en toe echt jammer, ik heb de neiging om grote sociale problemen aan te pakken, maar dat is niet altijd mijn plaats."

"Ik vind het de schoonste vorm van politiek" -Olivier

Maya: "Tijdens de vergaderingen die ik heb bijgewoond, worden alle suggesties wel aanvaard. Naar andere partijen toe kan er wel eens wat kritiek zijn, maar het gaat er niet zo hevig aan toe. Veel mensen kennen elkaar ook persoonlijk in onze gemeente, alles staat wat dichter bij elkaar waardoor er ook een ingesteldheid om samen te werken is."

Glen: "Er is zeker een groot verschil, dat is waar. Binnen de gemeente staan keuzes centraal waarmee inwoners dagelijks in contact komen: de visie op de mobiliteit in een stad, jeugdwerking, lokaal ondernemen,.... Wij zijn met Open VLD in kartel getreden omdat onze lokale standpunten heel erg overeen komen. Dat er op nationaal niveau soms eens meningsverschil is tussen N-VA en Open VLD, is erg logisch."

Olivier: "Nee, eerlijk gezegd vind ik het de schoonste vorm van politiek. Je staat het dichtst bij de burger en op korte tijd kan je het leven van de burger verbeteren. Terwijl het Vlaamse en het federale niveau vastgeroest is. Lokale politiek is veel kordater."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen