UGent zet personeel in mythologische bloemetjes

Personeelsonderscheidingen onder de loep

Vorige week reikte de Universiteit Gent personeelsonderscheidingen uit aan personeelsleden die uitblinken in hun taken. De meeste studenten hebben nog nooit van de onderscheiding gehoord, toch maakt de unief zich sterk dat ook zij voldoende inspraak kregen.

Sinds 2011 worden personeelsleden van de UGent jaarlijks extra in de bloemetjes gezet voor hun inzet: wie uitblinkt in onderwijs, maakt kans op de Minervaonderscheiding. Uitmuntende onderzoekers dingen mee naar de Prometheusonderscheiding, en wie uitzonderlijke prestaties leverde op het vlak van maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening, kan hopen op een Hermesonderscheiding. Opvallend: zelfs de meeste genomineerden hadden nog nooit eerder van de onderscheidingen gehoord. 

Democratisch hoogstandje

"De genomineerden werden zowel door hun collega's en/of studenten, als door het universiteitsbestuur naar voren gebracht", staat te lezen in het persbericht dat de UGent naar aanleiding van de personeelsonderscheidingen lanceerde. Hoeveel mensen een personeelslid voordroegen? Respectievelijk 150 en 152 UGent'ers stemden voor de Minervaonderscheiding voor onderwijs en de Hermesonderscheiding voor dienstverlening.

De deelname bij de nominatie voor de Prometheusonderscheiding voor onderzoek lag iets hoger: 172 personen brachten hun stem uit. Niet zo bijster veel dus, voor een onderneming die 9.000 personeelsleden en 41.000 studenten telt. Hoe groot de overlap is tussen de drie onderscheidingen is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het aandeel studenten dat meestemde bijzonder klein is.

Minerva

Geert Van Hove en Hilde Van Keer werden samen genomineerd voor de Minervaonderscheiding. Van Hove reageerde: “We worden beloond voor onderwijs, daar ben ik zeer trots op. Daarnaast is het voor mij fijn om samen met Hilde genomineerd te zijn. Het teamwerk is naar mijn mening onderbelicht in het hoger onderwijs." Hij ziet de nominatie als een extra motivatie om universiteitsbrede keuzevakken uit te bouwen. Het duo is onder meer de drijvende kracht achter het nog piepjonge keuzevak Coaching en Diversiteit, waarbij je voor drie studiepunten een eerstejaarsstudent kan ondersteunen en wegwijs maken aan de UGent.

"Het doet goed te merken dat teamwerk geapprecieerd wordt"

Professor Van Keer reageerde evenzeer aangenaam verrast: “Ik ben net terug van een buitenlands bezoek waar co-teaching en de opportuniteiten en meerwaarde ervan een van de belangrijke topics waren. Het spreekt dan ook voor zich dat ik zeer tevreden ben dat we met het keuzevak en het schitterende team waarmee we samenwerken genomineerd zijn. Het doet goed te merken dat teamwerk geapprecieerd wordt.” Zowel Van Hove en Van Keer gaven aan niet te weten hoe de nominatie verloopt. 

Ook professoren Peter Dawyndt en Jan Reniers werden genomineerd voor de Minervaonderscheiding. Reniers kende de onderscheidingen nog niet: “Ik was totaal verrast door deze onderscheiding en wist ook van het bestaan ervan niets af. Het zijn mijn collega's van het Skillslab die vorig jaar in mei een mail hadden gelezen over deze onderscheidingen en mijn kandidatuur hebben ingediend met het nu gekende gevolg.” Reniers dankt zijn nominatie aan het mentorensysteem binnen de gezondheidswetenschappen: “Een arts-mentor begeleidt een vaste groep van negen studenten gedurende hun zesjarige opleiding, met als doel een continuïteit te creëren in hun professionele ontwikkeling.” De mentoren kunnen ook persoonlijk een toeverlaat zijn voor beginnende studenten die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Op die manier hoopt men een meer persoonlijke begeleiding te bewerkstelligen. 

Prometheus

Ilse Derluyn maakte dan weer kans op de Prometheusonderscheiding voor onderzoek. Derluyn werkt aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek. Ze voert er voornamelijk onderzoek rond vluchtelingen uit. “Ik vind het heel fijn dat mijn streven naar maatschappelijke impact in de verf wordt gezet, zeker omdat mijn werk rond en met CESSMIR enerzijds en vluchtelingen anderzijds hiermee ook eens in the picture komt", zegt ze. "Maar natuurlijk ben ik zelf ook heel trots op de internationale waardering die mijn onderzoekswerk ontvangt, zeker ook rond het thema vluchtelingen.”

"De concurrentie binnen de academische wereld is heftig" - prof. Lieven Eeckhout

Naast Derluyn zijn ook bio-ingenieur Els Van Damme en ingenieur Lieven Eeckhout genomineerd voor de Prometheusonderscheiding. Eeckhout reageert: "Het is mooi om ook intern, binnen de UGent, erkenning te krijgen. Het doet ook enorm deugd dat ik erkend wordt voor de manier waarop ik mijn onderzoeksgroep leidt." Daarnaast haalt Eeckhout aan dat de concurrentie en de competitie tussen academici heftig kan zijn: "De academische wereld is een beschermde wereld, maar het is hard werken. Je moet jezelf constant bewijzen en meten aan andere onderzoekers. Dan doet het extra deugd om op deze manier gesteund te worden."

Hermes

Steve Stevens en zijn team rond 'Durf Ondernemen!' werden dan weer genomineerd voor de Hermesonderscheiding, net als Ingrid Merchiers van UGent Tech Transfer en Koen Aerts van de Vakgroep Geschiedenis. Aerts is de man achter de veelbesproken documentairereeks 'Kinderen van de Collaboratie'. “Ik heb het geluk dagelijks te mogen werken met zeer dynamische collega's en ongelofelijk gedreven studenten. Studenten die er naast hun studies in slagen ook nog een eigen zaak of ondernemend project uit te bouwen”, zegt Stevens. “Vanaf dat ik aan UGent begon te werken, vijf jaar geleden, was het mijn persoonlijke ambitie om de UGent meer ondernemend te maken, in de breedst mogelijke zin van het woord.”

"Ik had de uitdaging iets te rooskleurig ingeschat"

“'Durf Ondernemen' leek me daarom een schitterende uitdaging, al had ik het misschien net iets te rooskleurig ingeschat.” Toch is Stevens trots op het aantal succesvolle ondernemingen dat het initiatief voortbrengt. Daarnaast is hij dankbaar voor de nominatie, omdat het project zo onder de aandacht gebracht wordt, en het harde werken van de student-ondernemers beloond wordt. Het project werd al eerder beloond: oprichter Koen De Bosschere kreeg een aantal jaar terug al een personeelsonderscheiding. "Sindsdien had ik er lang niets meer van gehoord", zegt Stevens nog.

Zeker geen vriendjespolitiek

Gebrek aan interesse?

Wanneer we de universiteit vragen hoe de nominatie doorgaans verloopt, luidt het antwoord: "De personeelsleden worden door hun collega's en de studenten genomineerd als antwoord op een open oproep. In dit geval werd dat vlak voor de zomer van 2017 gedaan. Alle personeelsleden en studenten die op dat moment aan de UGent verbonden waren, hadden de kans om zelf personeelsleden te nomineren voor elk van de drie categorieën", onderstreept Jochen Merlier van de Directie Communicatie en Marketing nog. Zijn studenten dan gewoon niet voldoende geëngageerd, zoals zo vaak herhaald wordt in universitaire kringen?

Vorig jaar stuurde toenmalige rector Anne De Paepe nog een afzonderlijke mail om de oproep tot nominatie te verspreiden. Dit jaar maakte de oproep slechts een klein onderdeel uit van een bredere informatiemail met als titel 'Veel succes met de examens!'. Hoewel de Directie Communicatie de studenten dus wel opriep om hun favorieten naar voren te schuiven, hoeft het niet te verbazen dat weinig studenten op die oproep ingingen. De mail werd immers verstuurd op 31 mei 2017, de eerste week van de examenperiode.

Na de nominatie werd een commissie gevormd om de personeelsleden die uiteindelijk genomineerd werden uit de shortlist te selecteren: "In deze commissie zetelt ook een student. In 2017 was dat Dylan Couck", zegt de UGent hierover. Volgens Merlier werd zeker ook rekening gehouden met de input van studenten. Couck beschrijft de zitting als volgt: "We zijn eenmalig samengekomen om de nominaties te bespreken. Ik heb wel enige inspraak gehad voor de Minervaonderscheiding, maar mijn rol was eerder miniem." 

Vogels van diverse pluimage

De initiële selectie gebeurde dus vooral door collega's, maar ook in de commissie die de uiteindelijk genomineerden op de shortlist plaatste, stond collegialiteit centraal. Wie zou tenslotte niet mee aan de kar trekken voor een collega van de eigen faculteit? Rector en voormalig decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Rik Van de Walle, zo blijkt. Naar verluidt zou de goede man een heilige schrik gehad hebben partijdig over te komen, en zou hij opgedragen hebben niet al te veel medewerkers van zijn faculteit te nomineren. 

De UGent wenst ten slotte te benadrukken dat de nominaties niet als verkiezingen gezien moeten worden. De genomineerden zijn volgens de Afdeling Interne Communicatie dan ook niet 'de beste' medewerkers: "De UGent wil met de onderscheidingen al haar personeelsleden danken voor de dagelijkse inzet die van de universiteit een bloeiende instelling maakt. De genomineerde medewerkers zijn elk op hun manier illustratief bezig met het behartigen van de drie functies van de universiteit: onderwijs, onderzoek en dienstverlening." Een pluim op ieders hoed dus, behalve voor de ingenieurs dan. Zij hebben in de verste verte niets met pluimen te maken.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen