On the origin of

Emile Braunschool

Als je ooit in de Aula Academica in de Voldersstraat moet zijn, loont het zeker de moeite om honderd meter verder te wandelen en eens een kijkje te nemen in de Emile Braunschool: de verborgen parel van de universiteit?

De huidige Braunschool is slechts een deel van het vroegere complex dat de jezuïeten gestaag hebben uitgebouwd vanaf hun vestiging in de Voldersstraat in 1591. De gebouwen waren voorheen eigendom van een van de leiders van de Calvinistische republiek van Gent.

De een zijn dood

Deze onafhankelijke stadstaat was echter geen lang leven beschoren: de protestantse leiders van de republiek werden onthoofd, de panden aan de contrareformatorische jezuïetenorde geschonken. Die richtten er naast een klooster en een kerk ook een college in. Dat college had veel succes en telde op zijn hoogtepunt 455 leerlingen. Het onderwijs was ook gratis en werd gesubsidieerd door de stad, die zich daarvoor wel genoodzaakt zag een heffing op bier en wijn in te voeren.

Mooie liedjes duren echter niet lang; de jezuïetenorde en het daarbij horende college kenden een sterke terugval in de 18de eeuw. Uiteindelijk werd de orde in 1773 ontbonden door de paus en werden de goederen in beslag genomen en verkocht. De verschillende gebouwen van het complex kregen een waaier aan functies. Zo werden er in de gebouwen een nieuw college, de raad van Vlaanderen, een kazerne en een vrijmetselaarsloge gevestigd.

Is de ander zijn brood

Toen Nederlandse koning Willem I in 1817 een universiteit wilde oprichten in de Zuidelijke Nederlanden, koos hij samen met Leuven en Luik voor Gent. Bij de onderhandelingen over de voorwaarden werd overeengekomen dat de stad verantwoordelijk zou zijn voor de huisvesting van de kersverse universiteit. Stadsarchitect Lodewijk Roelandt kreeg de opdracht om de aula en de hoofdgebouwen van de universiteit te ontwerpen. Deze gebouwen werden op de vroegere grond van een deel van het jezuïetencomplex gebouwd. Het aanpalende klooster stond ter beschikking van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en later ook van de Faculteit Ingenieurswetenschappen.

De universiteit was echter een groot succes en door het stijgende aantal studenten kwam er een dringende noodzaak aan meer en grotere gebouwen. Deze expansie zorgde er uiteindelijk voor dat enkel nog de Faculteit Rechtsgeleerdheid overbleef in de voormalige hoofdgebouwen van de universiteit, dicht bij de grote aula. Een ander deel van het complex bleef in handen van de stad en werd gebruikt als middelbare school. Deze school werd later vernoemd naar de populaire burgemeester Emile Braun, toen beter bekend onder de naam Miele Zoetekoeke. Dat deel werd in 1998 door de universiteit aangekocht en gerestaureerd.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen