Le Monde Stuveresque

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update over het reilen en zeilen van onze stuvers.

Wifi (nog niet echt) overal

De wifigoden zijn de nijverige UGenter niet altijd even gunstig gezind. De trouwe bakskes die her en der over de campussen verspreid zijn, kunnen - als het magische signaal al te bespeuren valt - met moeite de geestdrift van de internettende student volgen. Om deze problematiek te verhelpen, is ‘WiFi Overal’ in het leven geroepen. Dit project heeft tot doel om het huidige netwerk dat uit slechts een kleine duizend ‘access points’ bestaat, uit te breiden tot een omnipresent wifiwalhalla in alle lokalen en gebouwen van de UGent. Goed voor een dekking van maar liefst 98%. Echter, de UGent is groot en wifi is duur. Het initiële plan was een versneld project van drie jaar, maar bij nader inzien werd die periode uitgerokken tot zeven jaar. De Gentse Studentenraad, die het project nauwgezet opvolgt, maakte een ruwe schatting van het bijhorende prijskaartje en verwacht een kostprijs van 14 à 17 miljoen euro. Naast de aankoop van de ‘access points’ blijkt het leggen van kabels een tijdsintensieve en dure aangelegenheid. Buiten ‘WiFi overal’ is ook het kleine broertje ‘WiFi op de homes’ een drukbesproken onderwerp. Dit project staat echter pas in de steigers en er wordt nog druk gesleuteld aan het financiële raderwerk. De surfende en swipende student zal dus nog even geduld moeten hebben.

"De UGent is groot en wifi is duur"

Na veilige seks nu ook veilig naar huis

Fietslampjes: ze zijn voor velen een noodzakelijk kwaad. Het vallen van de nacht was immers - zeker met de komende wintermaanden in het achterhoofd - al menig student te snel af, en daarbij laten de veelkleurige ondingen het vaak afweten. Àls ze überhaupt al een permanent plaatsje op uw stalen ros veroverd hebben. Daar wil de Gentse Studentenraad een mouw aan passen: binnenkort zal, na de vertrouwde condoomautomaat, ook de fietslichtautomaat het Gentse straatbeeld sieren. Dat straatbeeld moet u zich echter binnen voorstellen, want de automaten zouden in de buitenlucht een mikpunt kunnen worden van vandalen. We wachten nog tot het financiële plaatje opgepoetst is en de optimale plaatsing bepaald, want er worden nog heel wat locaties overwogen: van de Therminal tot de Delta zou de nachtelijke passant fietslichtjes kunnen aankopen dat het een lieve lust is.

Stuvers in Onderwijskwaliteitsbureau

Op de jongstleden Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad stemde men één stuver het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB) in. Onderwijswadde? Het OKB is een orgaan dat naast een reeks andere kwesties een kritisch oog werpt op de kwaliteit van de opleidingen aan onze alma mater. Zo kan het bureau in uitzonderlijke gevallen zelfs opleidingen schrappen. Ook studenten kunnen een zitje in dit gespecialiseerd orgaan claimen. Twee stuvers stelden zich kandidaat, maar het is Ruben Janssens die zich voortaan OKB’er mag noemen.

Gerelateerde artikels: 
Op zoek naar wifi aan UGent
Le monde stuveresque
Nog geen stemmen

Reactie toevoegen