Achterklap

Woman's world

Koen Goethals

Dat voormalig academisch beheerder Koen Goethals de UGent ingeruild heeft tegen de HoGent, lieten we in de vorige editie al weten. Inmiddels staat de vacature voor de beheerdersfunctie opnieuw open. Geïnteresseerden kunnen hiervoor hun kandidatuur indienen bij rector Rik Van de Walle. Toelatingsvoorwaarde? In het bezit zijn van een masterdiploma, al worden doctoraten warm aanbevolen. In de vacature staat ook te lezen dat er bij kandidaten met gelijke kwalificaties voorrang verleend zal worden aan een vrouwelijke kandidaat, aangezien de universiteit streeft naar een genderbalans. Goed nieuws voor Isabel Van Driessche, die in de wandelgangen al de grote opvolger wordt genoemd? Naast haar werk als bestuurslid van de Raad van Bestuur en als prof aan de Faculteit Wetenschappen, kennen we haar ook als een van de vijf vicerectoren waarmee Van de Walle wilde uitpakken in de tweede stemronde van de rectorverkiezingen. Wordt vervolgd.

Een vat, een vat, een vat

Aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur beloofde Gert de Cooman, onderwijsdirecteur, een vat te zullen zetten als 50 procent van de onderwijsevaluaties ingevuld worden. Dit is inmiddels ruim het geval. Belofte maakt schuld! Waar het vat gezet zal worden, is vooralsnog niet bekend, maar we vermoeden dat Delta, het café van de VTK, een grote kanshebber is.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen