Le monde stuveresque

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Sed quis custodiet ipsos custodes

Ontslag voorzitter

Na de mediastorm die ontstaan is over de financiën van de Gentse Studentenraad diende Johannes Weytjens, voorzitter van de Studentenraad, zijn ontslag in op 25 augustus. Aangezien de Algemene Vergadering (AV) van de studentenraad de voorzitter van de Gentse Studentenraad verkiest, diende deze zijn ontslag ook formeel te aanvaarden. Dat gebeurde op 19 september. Weytjens erkende op deze vergadering dat er fouten zijn gemaakt, maar meende dat de berichtgeving hierover ongenuanceerd en eenzijdig was, hetgeen hij betreurt. Zijn ontslag werd aanvaard met tien stemmen 'voor' en twee onthoudingen. De voorzittersfunctie is momenteel dus vacant, waardoor er op 17 oktober nieuwe verkiezingen georganiseerd zullen worden. Elke UGent-student kan hiervoor kandideren. De deadline voor de kandidaturen ligt op 12 oktober. Tussendoor ook even een stoelendans: tot er een nieuwe voorzitter gevonden is, zal ondervoorzitter Robbert Claeys optreden als voorzitter ad interim. Bestuurslid Onderwijs Dylan Couck wordt ondervoorzitter ad interim. Stop de muziek!

G$$$R

De Gentse Studentenraad lag de afgelopen maand onder vuur door geruchten over financieel wanbeheer. H€t orgaan b€h€€rt 250.000 €uro €n kan hier autonoom ov€r be$chikk€n. Een groot deel van dat bedrag gaat traditioneel naar initiatieven zoals StudentenMobiliteit, de Student Kick-Off en Cultour. Slechts een klein deel staat begroot voor eigen werking. Er wordt al jaren gespeculeerd over het budget van de Rothschilds onder de studenten, maar nog nooit was de nood aan financiële transparantie zo hoog. Er werd een werkgroep Interne Evaluatie opgericht die zich zal buigen over een voorstel om die transparantie te vergroten. Zo zal elke UGent-student binnenkort de macro-begroting van de Studentenraad kunnen raadplegen op hun website. De werkgroep is momenteel ook bezig met het uitwerken van een financieel reglement om te vermijden dat er in de toekomst nog ruimte is voor misverstanden omtrent het budget en het beheer ervan. 

Trying to make Vlor-advies happen

In mei keurde de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) unaniem een advies over het stimuleren van studentenparticipatie goed. In dit advies staan enkele drempels opgesomd die het voor stuvers moeilijk maken om aan studentenparticipatie te doen en worden er een aantal suggesties gedaan om participatie te ondersteunen. "Het is niet fijn om als studentenvertegenwoordiger aan deze bel te trekken. We houden ons liever bezig met dossiers die een onmiddellijke impact hebben op de Vlaamse studenten. Maar momenteel zitten stuvers in sommige instellingen op hun tandvlees. Bij sommigen lukt het zelfs niet meer om enkele vergaderingen bij te wonen door een gebrek aan mankracht. Dit advies moet dit verhelpen", klinkt het bij stuver Frédéric PiccavetAnn Brusseel (Open Vld) vroeg zich echter af of de voorstellen die in het advies staan niet tot te veel betutteling zouden leiden. Ze sprak zich uit tegen een one-size-fits-all-benadering die voor alle hoger onderwijsinstellingen zou moeten gelden. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) liet het hier echter niet bij en volgde de zaak deze zomer op: ze gingen langs bij de verschillende Vlaamse partijen met het Vlor-advies in de hand om de volksvertegenwoordigers te overtuigen van de nood aan een dergelijk advies. Nu de gesprekken achter de rug zijn schakelen ze een versnelling hoger voor de volgende etappe. Wordt vervolgd!

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen