Het Gentse influencer-landschap

Sommigen dromen van bekendheid op sociale media, anderen vinden het een absurde obsessie. Voor een handjevol mensen is het echter de realiteit. Zij leggen zich toe op het creëren van posts of de zoektocht naar de geschikte influencer voor een product.

Enkele Gentse influencers en freelance marketing consultant Jeroen Persyn helderden het hoe en wat van influencen voor ons op.

Criteria

Voor Emma Gelaude, styliste en godmother van de Vlaamse modeblog, is het zo klaar als een klontje: “Je wordt geen influencer op de dag dat je gecontacteerd wordt door een bedrijf, dat gebeurt eigenlijk net omgekeerd.” Hiermee doelt ze op de idee die achter het influencen schuilgaat: passies delen en een eigen verhaal brengen. Vertel je je verhaal succesvol, dan kan je met een paar duizenden volgers al door kleinere webshops gevraagd worden om hun producten te promoten. Persyn merkt op dat vandaag vooral reizen, kleding, interieur, voeding en (sport)dranken via sociale media aan de man gebracht worden. ‘Man’ zijn in dit wereldje lijkt dus geen sinecure, maar volgens social media creative en zelfverklaard shitposter Kenny Vermeulen is er net een groot voordeel aan verbonden: “Het handige is, zeker wat fashion en lifestyle betreft, dat er niet zo veel mannen zijn die dat doen, en dan word je wat positief gediscrimineerd.”

"Het handige is dat je als man positief gediscrimineerd wordt"

Het belangrijkste element, voor zowel de influencer als de consulent, blijft het contact met de achterban of - in het marketingjargon - de doelgroep. Hier komt naast de authenticiteit van het eigen verhaal ook de geloofwaardigheid van het aantal volgers bij kijken.

Emma Gelaude door Dirk Alexander

Fake it 'til you make it?

Van meet af aan aan het eigen verhaal vasthouden blijkt voor beginnende influencers niet altijd een gemakkelijke opgave.

Camille Botten

Camille Botten, die als “influencer, vlogger and self-employed model” vooral op Instagram actief is, beschrijft haar ervaring als volgt: “Ik denk dat de meeste mensen geen zaken gaan promoten die ze zelf niet graag zien. Dit deed ik wel in het begin omdat ik dacht: wow cool, dit bedrijf wil dat ik hun product ga promoten. Maar doorheen de jaren besef je waarmee je bezig bent.” Ook Laetitia Vandevelde, studente industrieel ingenieur en tevens Instagram-influencer, heeft deze fase doorgemaakt. Ze legt het verschil tussen toen en nu uit: “Nu werk ik enkel samen met brands die echt bij me passen of dingen die ik zelf ook echt tof vind.”

Om het geld zou het dus eigenlijk niet mogen gaan, maar de lijn is niet altijd zuiver te trekken en de beweegredenen van influencers kunnen niet altijd doorgrond worden. Persyn: “Voor mij is influencer zijn geen doel op zich, en dat is wat veel mensen stoort bij jonge influencers die wel zo denken en dan eigenlijk geen meerwaarde voor hun doelgroep kunnen bieden. Op lange termijn zullen ze dan ook kritiek krijgen of verdwijnen.” Zij dreigen “wandelende reclameborden” te worden zonder een echte passie of interesse. Gelaude voegt toe dat je enkel kan blijven meedraaien door in te zetten op authenticiteit: “Ik kan mensen de raad geven om te zoeken naar een eigen uniek verhaal dat vanuit zichzelf vertrekt en gewoon daarop in te zetten, geduld te hebben en hard te werken. Als je het zo doet en de strategie volgt die ik volg, dan ben je binnen tien jaar nog altijd bezig.”

Wil je een influencer naar waarde kunnen schatten, dan moet je ook diens volgers aan een nadere inspectie onderwerpen. Vermeulen wijst bijvoorbeeld op het bestaan van virtuele coins die je bij het liken van content kunt verdienen en later voor het promoten van eigen materiaal kunt gebruiken. Hij pleit eveneens voor een weldoordachte ‘match’ in plaats van de kracht van het getal, iets waar ook Persyn het belang van inziet: “Het probleem de dag van vandaag is dat er nogal veel wordt gekeken naar het bereik, naar het aantal volgers of bekendheid op sociale media. Toch zijn het niet altijd de cijfers die tellen. Ook met een kleiner bereik of minder aantal volgers kan het gewenste publiek bereikt worden.”

Haters gonna hate

De kritiek die Persyn aanhaalt vertaalt zich voor influencers wel eens in beschuldigingen van het kopen van likes, maar evengoed in ongepaste commentaren en bitsige opmerkingen van leeftijdgenoten. Vandevelde: “Je bent vaak wel eens that girl, en ik denk dat het bij sommigen soms oppervlakkig overkomt.” Toch laat ze het niet aan haar hart komen: “Ikzelf en de mensen in mijn omgeving die mij echt kennen, weten dat Instagram een hobby is en niet mijn hele leven voorstelt.” Botten reageert al even nuchter: “Negatieve reacties zien is nooit fijn, maar it’s part of the job.”

"Negatieve reacties zien is part of the job"

Dat de job genoeg te bieden heeft om ondanks de kritiek te willen blijven influencen, illustreert Kenny Vermeulen met een korte anekdote over zijn wekelijkse erotische nieuwsbrief Poepeklets: “Er was iemand die me dit weekend zei: ‘Mijn man en ik hebben een vibrator gekocht die werd aangeraden op uw blog en we zijn er vree content van’. En ik dacht: allez cool, echt geestig.” Dit positieve gevoel wordt door Botten en de andere influencers gedeeld: “Als mensen mij sturen dat ik een grote inspiratie ben voor hen of dat ze me dankbaar zijn, besef ik echt dat vele mensen waarderen wat ik doe. Dat maakt van mij een heel tevreden persoon."

Toekomstperspectief

Ook in de toekomst als influencer actief zijn is iets wat velen aanspreekt, al wordt die mogelijkheid in vraag gesteld. Vandevelde: “Al die evenementen zijn vaak supertof georganiseerd en ik zie me hier wel in blijven werken. Ik voel me er veel meer thuis dan waar ik terecht zou komen met mijn studies als industrieel ingenieur. Maar echt zelf blijven influencen? Het lukt maar weinig mensen om dit voor de rest van hun leven te doen, denk ik.”

"Ik voel me er veel meer thuis dan waar ik terecht zou komen als industrieel ingenieur"

Laetitia Vandevelde

Toch bewijzen de voorbeelden van Vermeulen en Gelaude dat een langdurig influencer-bestaan mogelijk is. Volgens Persyn is dat zelfs wat in de marketingwereld wordt nagestreefd: “Op dit moment betekent de samenwerking met influencers, hen uitnodigen op evenementen of hun producten opsturen, een vorm van goedkopere reclame. Toch is er meer en meer sprake van samenwerkingen op lange termijn en ziet het ernaar uit dat influencers zouden kunnen uitgroeien tot volwaardige ambassadeurs van bepaalde merken.”

"Op dit moment betekent de samenwerking met influencers een vorm van goedkopere reclame"

Kenny Vermeulen

Alvorens er daar echter sprake van kan zijn, is er nog veel dat moet veranderen, en niet in het minst wat betreft de wetgeving. Gelaude: “Alles wat nieuw is, gaat op een bepaald moment wel grenzen moeten krijgen en regels. Nu is er nog een soort van wildgroei, maar dat zal wel in banen geleid worden. Vermeulen bevestigt de noodzaak: “Ik heb deze week nog op Twitter gezegd dat er in België duidelijke regels moeten komen omtrent het gebruik van sociale media door influencers. In Amerika en Nederland is het gebruik van hashtags (om aan te geven dat het reclame is, red.) bijvoorbeeld verplicht.”

Idealiter

Ondanks het feit dat influencers bij gelegenheid verweten worden fake, aandachtsgeil of weinig stichtelijk te zijn, zijn ze - of toch enkelen van hen - idealistisch op dit vlak. Vermeulen: “Er is nu een account, Social is fake, dat insane grove quotes post, maar zo aantoont dat mensen enkel virtuele coins verzamelen en niet kijken naar de inhoud. Ik geloof heel hard in influencers, in die zin dat een influencer met passie over iets praat en daardoor een invloed kan hebben op iemand anders. Ik ga reisbloggers geloven die een supergoeie blog hebben en veel reizen, of ze nu met een merk samenwerken of niet.”

"Door influencers hoop ik dat standaarden van tafel zullen worden geveegd"

Gelaude: “Ik hoop dat er bepaalde zaken zullen veranderen, in die zin dat er op sociale media minder aan zelfverheerlijking zal worden gedaan en meer een echte inkijk in een leven gegeven wordt. Ik hoop dat de positieve aspecten van sociale media - want er zijn er heel veel - meer zullen uitkomen en dat we door influencers inkijk zullen krijgen in het verborgene, in subculturen, geconfronteerd zullen worden met verschillende vrouwenlichamen en standaarden eindelijk eens van tafel zullen worden geveegd. Het medium gebruiken om een betere wereld te maken, om het nu melig te zeggen.”
 

0
Gemiddeld: 5 (3 stemmen)

Reactie toevoegen