Durf Delen: lancering van deelplatform Studium

Op 31 oktober 2022 ziet samenvattingsplatform Studium eindelijk het levenslicht. Na iets meer dan een jaar kunnen studenten weer naar hartenlust samenvattingen delen.

Wat vooraf ging

In 2021 besliste de Raad van Bestuur (RvB) van Universiteit Gent om de regels te verstrengen omtrent het verspreiden van cursus- en examenmateriaal. De motivatie hiervoor was het beschermen van de auteursrechten van proffen. Met het oog op de noden van de student kwamen er echter twee uitzonderingen: eigen samenvattingen delen mag wel en via het afgesloten platform 'Studium' mag je ook cursusmateriaal delen. Niets van die zaken mag je delen tegen betaling. Studium is volledig gratis.

Halloween surprise

Eerder rapporteerde Schamper al over het ontstaan van Studium, een samenwerking van de Gentse Studentenraad (GSR), het FaculteitenKonvent (FK) en de Vlaamse Technische Kring (VTK). Dat platform is nu gebruiksklaar en wordt op 31 oktober ter beschikking gesteld van alle studenten. Studium werd gecreëerd door studenten, voor studenten. Het is volledig conform het onderwijs- en examenreglement (OER) en zit om die reden ook achter een UGent-login. Je moet dus student zijn aan de UGent om Studium te kunnen gebruiken. Het deelplatform biedt veel voordelen. Zo kan iedere student zelf samenvattingen en notities uploaden en downloaden, maar ook vakken vastpinnen om er selectief samenvattingen van te bekijken.

Dat platform is nu gebruiksklaar en wordt op 31 oktober ter beschikking gesteld van alle studenten

Per vak wordt alles gecategoriseerd om zaken makkelijker terug te vinden. Studenten kunnen ook feedback achterlaten om aan elkaar te laten weten welke samenvattingen of notities beter zijn om te gebruiken. Die werkwijze valt te vergelijken met hoe Wikipedia te werk gaat. Achter elke pagina zit dus nog een pagina met discussie en feedback.

Conform de beslissing van 2021 is Studium ook het énige platform waar cursusmateriaal en examenvragen op gedeeld mogen worden. De faculteitskringen, de opleidingsgebaseerde studentenverenigingen, staan in voor de controle van de inhoud. Zij moeten ingrijpen wanneer er klachten binnenkomen over, bijvoorbeeld, ongepaste notities. Op die manier moet het platform professioneel blijven.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen