Generatie Gisteren

Elke maand werpt een oud-hoogleraar van de universiteit zijn of haar licht op de meest beloftevolle jonge Vlaamse leeuwen uit het culturele veld. Want jong geweld en de oude garde hebben vaak meer gemeen dan ze zouden toegeven. Deze week: Pascale Platel.

Het culturele leven van Gent kent tal van kleurrijke figuren die even vlug verdwijnen als ze komen, maar buitengewoon hoogleraar Vroegmoderne Engelse Letterkunde Herman Vincke is een van de weinige constanten. De roman die de man begin jaren zeventig schreef werd verguisd door critici, maar verwierf nadien de status van een geliefde moderne schelmenroman. Op een literair feest in de Vooruit verhaalt de cultauteur anekdotes en wijsheden aan een groepje bewonderaars: “En dus moet ge dat niet zozeer als een lineair klimmende rechte zien, gastjes, maar eerder als een soort gausscurve (maakt een golfbeweging met de arm; sigaret in de hand). Jullie zijn nog jong, dus ik vergeef jullie misconcepties, maar eigenlijk is loutere omvang van geen enkel belang. Neen, de vorm en de algemene textuur is waar uw aandacht moet liggen. Die waarden bereiken hun maximale ontplooiingsmogelijkheden rond de C en de D, waarbij alles vanaf de E voornamelijk een bevestiging is van de wetten van Newton. Nu zijn dat wel geen wetten die in steen gekapt zijn, want ik herinner mij een meiske uit ’97 dat de meest fenomenale … (stopt plots) Maat, als het u niet interesseert, moet ge u niet generen, he. Waarnaar zit ge eigenlijk te kijken? (kijkt om; verstijft) Godverdomme! ’t Is niet waar! Zeg, gaan we buiten een sigaretje roken? Hoe? Ongezond? Dat staat op ’t pakske, ja. ‘k Zal u een wijze levensles geven, kameraad. (tikt op schouder van jongen in de groep) Minder janken, meer tanken. En zorg dat ik een nieuwe pint heb als ik terug ben. (draait zich) Rolt ge er mij ook eentje, maat?”

Winterdromen

“Frisse winterlucht doet toch deugd. (neemt diepe trek van sigaret) Bon. Die sensuele junglekat die ge naarnet achter mij zag dansen, was niemand minder dan Pascale Platel. Ge hebt voor uw boekske liever dat ik het over twintigers heb, maar deze keer kies ik Pascale en ge zult zien waarom. Zoals ge wel beseft sta ik tot op zekere hoogte toe dat men een karikatuur van mij maakt. Het is namelijk al jaren zo dat ik nergens nog kan komen zonder dat de plaatselijke jeugd zich rond mij schaart. De jongens amuseer ik dan al eens met een tettenmop die wat gesofisticeerder is dan ze gewend zijn. Maar het storende is dat die jonge gasten zich vooral aangetrokken voelen tot het beeld dat ze van mij hebben. Omdat het past in de artistieke identiteit die ze zichzelf willen aanmeten. Kunststudentinnen in het bijzonder. Het soort dat met een oudere man naar bed gaat omdat hij kunstenaar is, nadien schijnbaar onbewogen, maar feitelijk vol trots, haar vriendinnen vertelt over dergelijke bohemiendaad, om in het weekend met de vuile was weer naar mama te gaan. Anders gezegd, het soort waar gij en ik op geilen. Dat is zowel diep problematisch als diep herkenbaar. Al in mijn vroegste jeugdjaren – toen ik als twaalfjarige etterbak nog in andermans turnschoenen piste en mijnheer pastoor in de biechtstoel een achterlijke provinciaal noemde – wilde ik niets liever dan een kunstenaarsleven in de stad. Toen ik Pascale ontmoette in mijn studententijd, was dat de droom die uitkwam. Zij introduceerde mij in een wereld die tot dan voor mij gesloten was. Ze werd mijn beste maat en ik werd hopeloos verliefd. Maar ze moest – zoals dat gebeurt – mij niet hebben. ‘k Was daar kapot van en het heeft één roman, tien jaar en honderd andere wijven geduurd vooraleer ik besefte dat ik meer zag in hetgeen zij voor mij symboliseerde dan in hetgeen ze werkelijk was. Mijn punt is, ge moogt voor uw zelfbeeld niet zo beïnvloedbaar zijn door de ander, ook al heeft die ander benen als een Grieks standbeeld. (diepe trek van sigaret; lange staar in de verte) Bon. Genoeg gejankt. Hup, naar binnen. ‘k Heb daarnet een rosse gespot aan wie ik kan vertellen dat ik onder de indruk was van uw manuscript. Bedank mij later."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen